หลักสูตร Preschool เก็บไว้อ้างอิง เห็นแล้วแอบเครียด

Preschool Curriculum Guide
Size
* Understands big and little.
* Understands long and short.
* Matches shapes or objects based on size.

Colors and Shapes
* Recognizes and names primary colors.
* Recognizes circles.
* Recognizes rectangles.
* Matches shapes or objects based on shape.
* Copies shapes.

Numbers
* Counts orally through 10.
* Counts objects in one-to-one correspondence.
* Understands empty and full.
* Understands more and less.

Reading Readiness
* Remembers objects from a given picture.
* Knows what a letter is.
* Has been read to frequently.
* Has been read to daily.
* Looks at books and magazines.
* Recognizes some nursery rhymes.
* Identifies parts of the body.
* Identifies objects that have a functional use.
* Knows common farm and zoo animals.
* Pronounces own first name.
* Pronounces own last name.
* Expresses self verbally.
* Identifies other children by name
* Tells the meaning of simple words.
* Repeats a sentence of 6-8 words.
* Completes incomplete sentence with proper word.
* Has own books.
* Understands that print carries a message.
* Pretends to read.
* Uses left-to-right progression.
* Answers questions about a short story.
* Tells the meaning of words heard in story.
* Looks at pictures and tells a story.
* Identifies own first name in manuscript.
* Prints own first name.

Position and Direction
* Understands up and down.
* Understands in and out.
* Understands front and back.
* Understands over (on) and under.
* Understands top, bottom, middle.
* Understands beside and next to.
* Understands hot and cold.
* Understands fast and slow.

Time
* Understands day and night.
* Knows age and birthday.

Listening and Sequencing
* Follows simple directions.
* Listens to a short story.
* Listens carefully.
* Recognizes common sounds.
* Repeats a sequence of sounds.
* Repeats a sequence of orally given numbers.
* Retells simple stories in sequence.

Motor Skills
* Is able to run.
* Is able to walk a straight line.
* Is able to jump.
* Is able to hop.
* Is able to alternate feet walking down stairs.
* Is able to march.
* Is able to stand on one foot for 5-10 seconds.
* Is able to walk backwards for five feet.
* Is able to throw a ball.
* Pastes objects.
* Claps hands.
* Matches simple objects.
* Touches fingers.
* Able to button a garment.
* Builds with blocks.
* Completes simple puzzles
(5 pieces or less).
* Draws and colors beyond
* a simple scribble.
* Able to zip a zipper.
* Controls pencil and crayon well.
* Cuts simple shapes.
* Handles scissors well.
* Able to copy simple shapes.

Social-Emotional Development
* Can be away from parents or primary care givers for 2-3 hours
without being upset.
* Takes care of toilet needs independently.
* Feels good about self.
* Is not afraid to go to school.
* Cares for own belongings.
* Knows full name.
* Dresses self.
* Knows how to use handkerchief
or tissue.
* Knows own sex.
* Brushes teeth.
* Crosses residential street safely.
* Asks to go to school.
* Knows parents’ names.
* Knows home address.
* Knows home phone number.
* Enters into casual conversation.
* Carries a plate of food.
* Maintains self-control.
* Gets along well with other children.
* Plays with other children.
* Recognizes authority.
* Shares with others.
* Talks easily.
* Likes teachers.
* Meets visitors without shyness.
* Puts away toys.
* Able to stay on task.
* Able to work independently.
* Helps family with chores.

Advertisements

เกี่ยวกับ ellehajos

เป็นแม่คนหนึ่งที่เชื่อใน early learning ไม่ได้หวังว่าจะสร้างเด็กอัจริยะหรืออะไร จุดมุ่งหมายในการสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาคือ.....เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆของเราและลูก อยากช่วยให้ลูกทำทุกอย่างได้เต็มความสามารถ อยากช่วยให้เค้าค้นพบจุดด้วยและจุดแข็งของตัวเอง อยากช่วยให้เค้าเป้นคนที่มีความสุข และค้นพบความต้องการของตัวเองได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เจคอบ...โฮมสคูล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s